Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    
English Polski

Szanowni Państwo


   Firma GEOSKOP sp. z o.o. z Wrocławia została założona przez specjalistów mających długoletnie doświadczenie zawodowe.
   Posiadane kwalifikacje zawodowe geologiczno - inżynierskie i hydro- geologiczne uprawniają nas do wykonywania projektów i dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich oraz geologicznych.    Opracowujemy operaty wodnoprawne, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i inne dokumentacje pokrewne szeroko pojętym naukom przyrodniczym. Zapewniamy również obsługę plano- wanych inwestycji obejmującą rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego, a następnie na etapie budowy - prowadzenie nadzoru geotechnicznego, hydrogeologicznego oraz monitoringu środowiska naturalnego. Posiadamy doświadczenie w rozpoznawaniu warunków sozologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych. W przypadku stwierdzenia złego stanu środowiska gruntowo - wodnego proponujemy optymalne dla Inwestora rozwiązania rekultywacyjne. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.