Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. Zielona 1, 59-300 Lubin

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca stateczność skarp składowiska odpadów komunalnych w Lubinie.

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu projektowanej kwatery składowiska Odpadów.

Referencje: