Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Murapol S.A.

ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany zespół budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Jędrzejowskiej we Wrocławiu