Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.

ul. Orzycka 27, 02 - 695 Warszawa

Zakres prac:

- Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie drukarni w Kutnie

- Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie drukarni firmy CEISA Packaging