Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa-Dach Sp. z o.o.

ul. Tarnogajska 14, 50-512 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża projektowanej inwestycji przy ul. Jemiołowej we Wrocławiu

- Nadzór geotechniczny nad inwestycją budową schroniska dla zwierząt przy ul.Ślazowej we Wrocławiu

- Nadzór geotechniczny nad inwestycją budowa Hali Tenisowej przy ul. Szyszkowej w Ślęzy

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod planowaną budowę kompleksu Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego przy ul. Wschodniej we Wrocławiu