Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Kobiga Serwis Daniel Binko

ul. Drzymały 1, 54-145 Wrocław

Zakres prac:

- Sprawozdanie z badań wskaźnika zagęszczenia Is na terenie budowy hali przy ul. F abry cznej w e Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu projektowanego parkingu zlokalizowanego przy hali obróbki i kompletacji urządzeń elektroenergety czny ch pzy ul. Fabry cznej we Wrocławiu