Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

ul. Kniaziewicza 19, 50-950 Wrocław

Zakres prac:

- Rozpoznanie geotechniczne dla szlaku kolejowego Opole wschód - Czarnowąsy w km 6,500 - 10,260