Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Rudall Blanchard Associates Ltd.

2 Dryden Street, First Floor, London

Zakres prac:

- Environmental Site Assessment Phase 1 of the Eltron - Kabel Company located in Jaworzno - Project Copper RCED5020