Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska

ul. Podlaska 13, Poznań

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany budynek Biotechnologii we Wrocławiu