Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

ul. Mieszczańska 9, 50-984 Wrocław

Zakres prac:

- Opina na temat warunków hydrogeologicznych w rejonie ul. Obornickiej we Wrocławiu.

- Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Referencje: