Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

WROCŁAWSKI ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH

ul. Kolarska 7/9, 53-013 Wrocław

Zakres prac:

- Nadzór geotechniczny nad zadaniem "Remont wału przeciwpowodziowego rzeki Czarna Woda w km 17+187 ÷ 18+308, gm. Sobótka".