Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Sp. z o.o.

ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica

Zakres prac:

- Nadzór geotechniczny nad budową korpusu zapory zbiornika polderowego "Krynka" gm. Przeworno.