Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o.

Tarnogajska 18, 50-512 Wrocław

Zakres prac:

- Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych kompleksu wojskowego w Drawsku Pomorskim.

- Model hydrogeologiczny dla potrzeb szczegółowego zlokalizowania i wykonania projektu budowlanego pionowego ekranu izolacyjnego oraz ujęcia zanieczyszczonych wód podziemnych na terenie zespołu składowisk Ekologistyka Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg.