Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

GMINA CHOJNÓW

ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

Zakres prac:

- Monitoring stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego wokół składowiska odpadów komunalnych w Krzywej, na terenie Gminy Chojnów.

- Monitoring stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego wokół składowiska odpadów komunalnych w Grobli, na terenie Gminy Chojnów.

Referencje: