Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

INNOVA-2 Projektowanie i usługi inwestycyjne

ul. Canaletta 75, 51-650 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu projektowanego Aresztu Śledczego w Legnicy".

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu projektowanej klatki schodowej i windy na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu projektowanej inwestycji przy ul. Lipskiej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowow wodne terenu planowanej inwestycji przy ul. Elemetarzowej we Wrocławiu

- Badania geologiczne na terenie Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określającą warunki gruntowo-wodne terenu projektowanej inwestycji przy ul.Wilczyckiej w Kiełczówku

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu przy ul. Mokrzańskiej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu przeznaczonego pod projektowane przedszkole przy ul. Kurpiów we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu przy ul. Potokowej we Wrocławiu.

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntow o-wodne terenu pod projektowaną budowę przedszkola przy ul. Szkockiej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu przeznaczonego pod proektowane przedszkole przy ul. Skoczylasa we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu przeznaczonego pod projektowane przedszkole przy ul. Miłostowskiej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu przeznaczonego pod projektowane przedszkole przy ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu

Referencje: