Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

GMINA MIASTO SŁUPSK

Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna wykonana na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sułkowskiego" i "Kniaziewicza" w Słupsku.