Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM

33-318 Gródek nad Dunajcem 54

Zakres prac:

- Dokumentację geologiczno- inżynierską osuwiska w Miejscowości Bartkowa - Posadowa.

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska siedmiu osuwisk w miejscowości Tropie w ciągu drogi gminnej nr 2523001 Tropie- Habalina - Sarys.