Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Autorska Pracownia Architektury APA HUBKA

Szewska 3 A, 50-053 Wrocław

Zakres prac:

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie marketu budowlanego BRICOMAN przy zbiegu ulic Grabiszyńskiej i Hallera we Wrocławiu.

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu pod projektowaną inwestycją przy ul. Nyskiej we Wrocławiu, maj 2007 r.