Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

GEOTRADE Sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 88/1A, 50-231 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne oraz geologiczno - inżynierskie w związku z budową Zakładu Produkcji Estru Metylowego Oleju Rzepakowego "BIOESTRY" Sp. z o.o. w Górze przy ul. Witosa 7.

- Opinia geotechniczno - sozologiczna określająca warunki gruntowe - wodne terenu dawnej zajezdnia MZK zlokalizowanej przy ul. Inflanckiej w Warszawie.

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu projektowanej stacji SHELL zlokalizowanej na styku ulic Kościuszki i Obrońców Pokoju w Głogowie.

- Opinia geotechniczno - sozologiczna terenu projektowanej stacji paliw NESTE OIL przy ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich.

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określającą warunki gruntowo - wodne terenu projektowanej inwestycji Grunwaldzki Center we Wrocławiu

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża budowlanego projektowanego Zakładu Produkcji Betonowych Elementów Wibroprasowanych ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. na działce nr 406/2, obręb Wszemirów, gm. Prusice

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określającą warunki gruntowo - wodne obszaru obejmującego działki nr 47/12, 47/13, 47/17, 47/18, 47/41, 47/42, 47/43, 71/29 i 71/21 zlokalizowane na terenie dawnej huty Baildon w Katowicach

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża projektowanej inwestycji usytuowanej na działce nr 315/4 w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Środa Śląska obręb Komorniki

Referencje: