Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

GS Engineering & Construction Sp. z o.o.

ul. Lg Electronic 7, 06-500 Mława

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca waruki gruntowo - wodne obszaru projektowanych dróg na terenie zakładu produkcyjnego Dongseo Display Poland Sp. z o.o. w Biskupiach Podgórnych.