Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

SYSTEM Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

Zakres prac:

- Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku od ulicy Mińskiej do nowego portu lotniczego i ulicy Skarżyńskiego we Wrocławiu. Dokumentacja geotechniczna wraz z diagnostyką stanu istniejącego konstrukcji nawierzchn

Referencje: