Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

STELLAR RETAIL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

Zakres prac:

- Dokumentacja określająca warunki geologiczno - inżynierskie Tarnopol hydrogeologiczne podłoża budowlanego dla projektowanej inwestycji zlokalizowanej przy zbiegu ulic Grabiszyńskiej i Hallera we Wrocławiu.

Referencje: