Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

GMINA KUNICE

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca stateczność skarp południowych i zachodnich żwirowni w Spalonej

- Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych tworzących sieć monitoringu wód podziemnych wokół Składowiska Odpadów Komunalnych w Grzybianach.

- Wykonanie otworów obserwacyjnych P-1 ÷ P-3 tworzących sieć monitoringu wód podziemnych wokół Składowiska Odpadów Komunalnych w Grzybianach

- Dokumentacja hydrogeologiczna z wykonania otworów obserwacyjnych tworzących sieć monitoringu wód podziemnych wokół Składowiska Odpadów Komunalnych w Grzybianach.

- Monitoring środowiska naturalnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grzybianach.

Referencje: