Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

GACEK & HOFFMANN Sp. z o.o.

Rynek 26/10, 50-101 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie planowanej inwestycji zlokalizowanej w m. Siemianice, działka nr 205/5

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu pod projektowaną halę magazynową z zapleczem biurowo - socjalnym w Żarach

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu pod projektowany zakład obróbki powierzchniowej firmy HEICHE Polska w Stanowicach

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu projektowanej inwestycji w Strzelinie

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne pod projektowaną halę firmy SO NEL S.A . w Świdnicy

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany pensjonat zlokalizowany na działce nr 353/4 w Polanicy Zdrój

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu pod projektowaną halę magazynową z zapleczem biurowo - socjalnym w Żarach

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu przeznaczonego pod rozbudowę Zakładu Multilayer Pipe Company Sp. z o.o. w Pęczu