Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

JATAX Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 24, 57-300 Kłodzko

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne fragmentu dzielnicy Zacisze w Nowej Rudzie

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne odcinka ul. Jasnej i Srebrnej w Nowej Rudzie

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne obszaru przeznaczonego pod budowę zapory przeciw rumowiskowej w Kudowie Zdroju