Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY we Wrocławiu

ul. Wróblewskiego 1-5, 51 - 618 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektu remontu stawu na terenie Miejskiego O grodu Zoologicznego w e Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne wybiegu dla Niedźwiedzi Himalajskich na terenie Ogrodu Zoologicznego w e Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu przeznaczonego pod rozbudowę akwarium na terenie O grodu Zoologicznego w e Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne projektowanego wybiegu dla zwierząt na terenie ogrodu zoologicznego w e Wrocławiu