Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

EKOLOGISTYKA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 1, 56 - 120 Brzeg Dolny

Zakres prac:

- Badanie stopnia w y pełnienia kwatery T

- Raport z badań geotechniczny ch na potrzeby bezpiecznej eksploatacji składowiska odpadów Ekologisty ka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym w 2008 i 2009 r.