Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

MULTILAYER PIPE COMPANY Sp. z o.o.

Pęcz 59, 57 - 100 Strzelin

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża projektowanego akceleratora zakładu MPC Sp. z o.o. w Pęczu.