Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

PERI Polska Sp. z o.o.

ul. Stołeczna 62, 05 - 860 Płochocin

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna ze wstępnego rozpoznania warunków gruntowo - wodnych terenu działek nr 160, 161/2, 162/2, 6/3 i 7/3 w Kątach Wrocławskich

- Dokumentacja geotechniczna ze szczegółowego rozpoznania warunków gruntowo - wodnych terenu działek nr 160, 161/2, 6/3, 7/3 w Kątach Wrocławskich

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża od projektowaną bazę materiałowo - techniczną dla PERI POLSKA Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

- Projekt prac geologicznych dla określenia warunków gruntowo - wodnych podłoża pod projektowaną bazę materiałowo - techniczną dla PERI Polska Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich