Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

Zakres prac:

- Projekt prac geologicznych mających na celu utworzenie lokalnej sieci obserwacyjnej wód podziemnych wokół składowiska odpadów komunalnych w Tylewicach.

- Wykonanie sieci monitoringu jakości wód podziemnych wokół składowiska odpadów komunalnych w Tylewicach, złożonej z piezometrów P1 ÷ P5.

- Dokumentacja hydrogeologiczna z wykonania lokalnej sieci obserwacyjnej wód podziemnych wokół składowiska odpadów komunalnych w Tylewicach.

- Monitoring Składowiska Odpadów Komunalnych w Tylewicach.

- Projekt prac geologicznych w celu określenia warunków hydrogeologicznych na terenie działek nr 122, 169, 227, 239 i 246 w miejscowości Łęgoń, które mają być miejscem składowania osadów stałych z oczyszczalni ścieków we Wschowie.

- Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne na terenie działek nr 122, 169, 227, 239 i 246 w miejscowości Łęgoń, które mają być miejscem składowania osadów stałych z oczyszczalni ścieków we Wschowie.

- Raport z przeglądu ekologicznego dla składowiska odpadów komunalnych w Tylewicach.

Referencje: