Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

URZĄD GMINY STARE BOGACZOWICE

58 - 312 Stare Bogaczowice 132

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca stateczność skarpy zlokalizowanej na terenie szkoły w Starych Bogaczowicach