Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

URZĄD MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ

ul. Kolejowa 13, 56 - 513 Międzybórz

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu przeznaczonego pod budowę hali sportowo - widowiskowej w Międzyborzu