Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

UBM Sp. z o.o.

Pl. Trzech Krzyży, 00 - 499 Warszawa

Zakres prac:

- Raport z badań stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego na terenie działek nr 11/2 i 11/3 AM 03 obręb Kleczków zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Rychtalskiej