Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

URZĄD GMINY KOBIERZYCE

ul. Pałacowa 1, 55 - 040 Kobierzyce

Zakres prac:

- Nadzór inwestorski nad budową ujęcia wód podziemnych dla Gminy Kobierzyce.