Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

BSI Polska Sp. z o.o.

ul. Szczęśliwa 42, 53 - 418 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w km 90+822 w Lwówku Śląskim

- Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema, od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 w km 25+634 w Stroniu Śląskim.

- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 w km 14+243 w Budziszowie Wielkim.