Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

"Dabro-Bau" Firma Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski

ul. Opoczka 10A, 58-100 Świdnica

Zakres prac:

- Badanie wskaźnika zagęszczenia Is na terenie budowy boiska szkolnego przy SP nr 61 we Wrocławiu

- Badanie zagęszczenia podbudowy boiska sportowego przy ul. Januszowickiej we Wrocławiu

- Badanie Is lekką płytą dynamiczną na boisku przy ul.Zemskiej we Wrocławiu

- Badanie Is lekką płytą dynamiczną na boisku przy ul. Śląskiej w Świdnicy

- Badanie Is lekką płytą dynamiczną na boisku szkolnym przy ul. Parkowej w Bielawie

- Badanie Is lekką płytą dynamiczną na boisku szkolnym przy ul. Brzeżnej w Bielawie

- Sprawozdanie z badań wskaźnika zagęszczenia Is podłoża pod drogę wewnętrzną w Lutomii Dolnej

- Badanie w skaźnika zagęszczenia Is na terenie budowy boiska szkolnego przy Liceum nr 15 we Wrocławiu

- Badanie w skaźnika zagęszczenia Is na terenie budowy boiska szkolnego przy Liceum nr 15 we Wrocławiu

- Sprawozdanie z badań wskaźnika zagęszczenia Is na terenie budowy boiska przy ul. Sportowej 1 w Janowicach Wielkich

- Sprawozdanie z badań wskaźnika zagęszczenia Is na terenie budowy boiska szkolnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu

- Sprawozdanie z badań wskaźnika zagęszczenia Is podłoża budowanego boiska ORLIK w Niemczy przy ul. Sienkiewicza

- Sprawozdanie z badań wskaźnika zagęszczenia Is na terenie budowy boiska szkolnego przy ZS im. ks. Jana Dzierżonia przy ul. A. Mickiewicza 1 w Pieszycach

- Sprawozdanie z badań wskaźnika zagęszczenia Is na terenie budowy boiska szkolnego przy SP Nr 73 we Wrocławiu

- Sprawozdanie z badań wskaźnika zagęszczenia Is na terenie budowy boisk szkolnych przy SP Nr 4 przy ul. Marcinkowskiego 4-6 w Świdnicy