Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

"KASZUB" Dariusz Kaszuba

ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino

Zakres prac:

- Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu na terenie ZSP nr 8 przy ul. Składowej we Wrocławiu

- Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu na terenie SP nr 15 przy ul. Solskiego we Wrocławiu

- Badanie wskaźnika zagęszczenia IS przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu

- Badanie wskaźnika zagęszczenia IS przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie

- Badanie wskaźnika zagęszczenia IS przy ul. Eluarda, Gimnazjum Nr 12 we Wrocławiu

- Badanie wskaźnika zagęszczenia IS przy ul. Składowej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne boiska do piłki nożnej w Żórawinie

- Badanie wskaźnika zagęszczenia płytą dynamiczną przy ul. Krępickiej we Wrocławiu

- Badanie wskaźnika zagęszczenia płytą dynamiczną przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu

- Badanie wskaźnika zagęszczenia płytą dynamiczną w Żórawinie

- Badanie wskaźnika zagęszczenia płytą dynamiczną przy Gimnazjum nr 3 w Lubinie