Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

AARSLEFF Sp. z o.o.

ul. Lambady 6, 02-830 Warszawa

Zakres prac:

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT podłoża przy obiekcie L4 na terenie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek