Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

APA Kuryłowicz & Associates Wrocław Sp. z o.o.

ul. Rynek 7 lok. 2.17, 50-106 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża projektowanej inwesty cji przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża projektowanej inwestycji przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany dom jednorodzinny przy ul. Agrestowej dziełka nr 82/41 w Bielanach Wrocławskich

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany dom jednorodzinny zlokalizowany na działce nr 27/4, przy ul. Trawowej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu projektowanego centrum ogrodniczego w Jugowcu k. Środy Ślaskiej

- Dokumentacja geologiczno inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża projektowanej budowy kompleksu edukacyjno - badawczego GEO CENTRUM Politechniki Wrocławskiej przy ul. Na Grobli we Wrocławiu (etap I)

Referencje: