Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne obszaru projektowanej kwatery na terenie składowiska odpadów komunalnych w Golędzinowie.

- Raport oddziaływania na środowisko na rekultywację kwatery nr 3 i budowę kwatery nr 1 na składowisku opadów komunalnych w Golędzinowie.

- Projekt budowlano - wykonawczy rekultywacji kwatery nr 3 i budowy kwatery nr 1 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Monitoring Składowiska Odpadów Komunalnych w Golędzinowie.