Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

ArC2 P.P.C. Sp.z o.o.

ul. Wałbrzyska 1a, 52-314 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod budowę Afrykarium - Oceanarium na terenie ZOO we Wrocławiu.

- Sprawozdanie ze wstępnego rozpoznania warunków gruntowo - wodnych pod projektowaną zabudowę szeregową przy ul. Wałbrzyskiej w e Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowane osiedle "Park Ołtaszyn" przy ul. Ułańskiej we Wrocławiu

Referencje: