Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Arcadis Sp. z o.o.

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Zakres prac:

Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT podłoża projektowanego zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 we Wrocławiu