Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Azysa Polska Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 68a, 53-608 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża projektowanej inwestycji przy ul. Rydygiera we Wrocławiu wraz z techniczną oceną możliwości głębokiego posadowienia w październiku 2008 r.

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne terenu podłoża projektowanej inwestycji przy ul. Rydygiera we Wrocławiu

- Ekspertyza geotechniczna dotycząca sposobu posadowienia budynku przy ul. Śrutowej 9 - 11 we Wrocławiu w marcu 2009 r.

Referencje: