Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Biuro Projektowo - Usługowe BAMP inż. Piotr Kuciak

Os. Kresowe 5, 62-023 Gądki Kamionki

Zakres prac:

Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy dróg powiatowy ch nr 1231F odcinek Wilkowo-Borów oraz 1225F Rokitnica-Węgrzynice

Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntow o-wodne terenu pod projektow ną przebudowę drogi powiatowej nr 1231F (odcinek Borów - Ołobok)