Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A.

ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Zakres prac:

Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Zduny

Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną budowę dróg wraz z kanalizacja deszczową dla 10 ulic w miejscowości Cieszków