Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Biuro Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej "BIPROSKIM" Sp. z o.o.

ul. Przedmiejska 6-10, 54-201 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu planowanej przebudowy ul. Poprzecznej we Wrocławiu.

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy łącznika między ul. Racławicką i ul. Odkrywców we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną przebudowę ul. Purkyniego od ul. Kraińskiego do Pl. Powst. Warszawy we Wrocławiu

- Badania określające głębokość występowania stropu glin przy ul. Olsztyńskiej we Wrocławiu

- A naliza klimatu akustycznego do celów informacji o planowanym przedsięwzięciu: budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej wokół Sky Tower we Wrocławiu

- Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej i technicznej dla obsługi Sky Tower we Wrocławiu