Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

BN Studio Bartosz Narożny

ul. Pilnikarska 32, 53-206 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża terenu projektowanej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Teatralnej w Nysie.

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowany kompleks sportowy przy ul. Sudeckiej w Nysie.

Referencje: