Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Budimex Dromex S.A. Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Zachód we Wrocławiu

ul. Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

Zakres prac:

Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT obszaru przeznaczonego pod budowę słupów linii wysokiego napięcia przebiegającej nad AOW w km 5+360