Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Burks Green & Partners Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszaw

Zakres prac:

- Opracowanie informacji środowiskowej i raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego Centrum Logistycznego "prologi Park Błonie II" w Błoniu

- Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowego w rejonie miejsca dawnego wycieku ksylenów, położonego przy ul. Okólnej w Markach ( teren projektowanego Centrum Logistycznego "Marki") wraz z wnioskiem o uzgodnienie warunków rekultywacji.

- Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia: budowa centrum logistycznego "Marki" w Markach

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne dla terenu w m. Targowisko wraz z wykonaniem przeglądu środowiskowego Due Diligence fazy przedmiotowej terenu.

Referencje: