Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

CHACHAJ ROZMUSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.

ul. MARCELEGO NENCKIEGO 136A, 52-223 WROCŁAW

Zakres prac:

Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża projektowanej inwestycji przy ul. Piwnej 19 i 21 we Wrocławiu